Water
Sfeerelement

Fosfaatverwijdering voor een betere waterkwaliteit in Hunze en Zuidlaardermeer

22 februari 2021

Eind 2022 staat op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. Het algemeen bestuur stelt hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Schoner water in Hunze en Zuidlaardermeer
De nieuwe installatie zorgt ervoor dat het effluent fors minder fosfaat bevat. Effluent is gezuiverd rioolwater. Omdat het effluent van de zuivering in Gieten afstroomt naar de Hunze en het Zuidlaardermeer, wordt het water hier ook schoner.

Dat het water in het Zuidlaardermeer en de Hunze schoner wordt is nodig. Het voldoet nog niet aan de normen die de Europese Kaderichtlijn Water (KRW) hier aan de waterkwaliteit stelt. De KRW heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Kanalen en beken die aangewezen zijn voor de KRW moeten aan bepaalde normen voldoen. Waar niet wordt voldaan aan de norm, worden maatregelen geroffen. Dit wordt nu dus gedaan voor de rioolwaterzuivering in Gieten.

Waarom geen fosfaat in het water?
Een hoog fosfaatgehalte beïnvloedt de waterkwaliteit negatief. Dat is niet gewenst, want schoon water is belangrijk voor planten en dieren in en langs het water. Door fosfaat wordt water voedselrijker. Voedselrijk water kan de groei van algen, blauwalgen en kroos stimuleren, waardoor minder licht de bodem bereikt. Licht is belangrijk voor het waterleven. Als er weinig of geen licht in het water is kunnen onderwaterplanten niet groeien. Hierdoor kunnen ze afsterven en rotten op de bodem. Het rottingsproces onttrekt zuurstof uit het water, waardoor er vissterfte op kan treden.

Schoner water door doekfiltratie
Voor het verwijderen van fosfaat uit het gezuiverde afvalwater zijn verschillende technieken op de markt. Het ontwerp dat we toepassen op onze rioolwaterzuivering in Gieten is gebaseerd op het verwijderen van fosfaat uit effluent door doekfiltratie. Dit is een methode die nog niet in Nederland wordt toegepast, maar wel in Duitsland en Engeland.

Begin 2022 start de bouw van de installatie. In oktober 2022 wordt de installatie in gebruik genomen. Daarna vindt er een inregelperiode van twee jaar plaats waarin de effecten gemeten worden. Als de resultaten goed zijn, dan krijgt mogelijk ook de rioolwaterzuivering in Assen een fosfaatverwijderingsinstallatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.