Natuur winter
Sfeerelement

Waterschappen: schaats alleen daar waar het verantwoord kan

12 februari 2021

Het is winter in Nederland! Waar het kan en verantwoord is, helpen de waterschappen bij het bevorderen van de ijsgroei en dus de schaatspret. Maar de regionale verschillen zijn groot. Vanwege de hoge waterstanden moeten veel waterschappen nog veel water afvoeren. Bij hen behoort het stilleggen van gemalen (nog) niet tot de mogelijkheden.

De noordelijke waterschappen, zoals Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest, hebben hun ‘draaiboek IJs’ voor waterbeheer bij aanhoudende vorst in werking gesteld. Dat betekent dat de waterstand in kanalen, vaarten en meren verder wordt verlaagd. De meeste gemalen gaan uit, stuwen zijn zo ingesteld dat de stroming van het water minimaal is en de sluizen worden gesloten.

Hierdoor kan het water langzaam tot rust komen om ijsgroei te bevorderen, zodat de mensen sneller kunnen schaatsen. Omdat in het noorden geen hoge waterstanden zijn, kunnen de noordelijke waterschappen op een verantwoorde manier bijdragen aan de ijspret.

Onbetrouwbaar ijs
In andere regio’s ligt dat anders. In sommige gebieden staat veel water in de sloten, singels, meren en kanalen. Daar komt nu ook nog sneeuw bij. De waterstand is daar dus hoog: het water moet nog worden weggepompt omdat het anders voor wateroverlast kan zorgen.

Doordat de waterstanden in het rivierengebied nog zullen dalen, is het ijs vooral in de uiterwaarden niet betrouwbaar. Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Als daar na vorst ijs op ligt, breekt het ijs bij de kanten af. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Het schaatsen wordt hier afgeraden. Ook verzilting kan in westelijke delen van het land zorgen voor onbetrouwbaar ijs.

Coronaregels
Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep vanuit het kabinet en het RIVM om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. Schaatsen mag met het eigen huishouden of met 1 vriend of vriendin, dus in een groepje van 2 mensen. Houd onderling 1,5 meter afstand.

Bevorderen van ijspret
Waar het kan, willen de waterschappen graag meewerken bij het bevorderen van ijspret. Het verschilt per regio of het veilig genoeg is om ijsgroei te bevorderen. Waterschappen werken hierbij nauw samen met gemeenten, veiligheidsregio’s en ijs- en schaatsverenigingen. Houd de regionale websites van deze organisaties in de gaten om er zeker van te zijn dat het veilig is om het ijs op te gaan.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.