Nieuwsoverzicht FEBRUARI 2021

╼╾

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

26 februari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water.

Fosfaatverwijdering voor een betere waterkwaliteit in Hunze en Zuidlaardermeer

22 februari 2021

Eind 2022 staat op het terrein van de rioolwaterzuivering in Gieten een fosfaatverwijderingsinstallatie. Het algemeen bestuur stelt hiervoor 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Waterschappen: circulaire toepassingen belemmerd door wet- en regelgeving

19 februari 2021

Op 18 februari staat een schriftelijk overleg gepland over de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De waterschappen hebben Kamerleden laten weten wat ze vinden van dit rapport.

Kandidaat-Kamerleden voeren Waterdebat

15 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze 9 februari het online Waterdebat. 

Waterschappen: schaats alleen daar waar het verantwoord kan

12 februari 2021

Het is winter in Nederland! Waar het kan en verantwoord is, helpen de waterschappen bij het bevorderen van de ijsgroei en dus de schaatspret. Maar de regionale verschillen zijn groot.

Politiek mist urgentie watertransitie

09 februari 2021

​Binnenkort kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Op het vlak van water is veel te doen, maar in de meeste verkiezingsprogramma's krijgt water verrassend genoeg zeer weinig aandacht. Dat moet iedereen betrokken bij het watersysteem en het waterbeheer zorgen baren. Wij, de Nederlandse drinkwaterbedrijven, maken ons zeker zorgen.  

RIVM: flinke opgave om toestand bronnen voor drinkwater nu en in de toekomst veilig te stellen

03 februari 2021

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert in het recent verschenen rapport 'Staat Drinkwaterbronnen' dat in meer dan de helft van de 216 winningen in Nederland nu, of in de nabije toekomst, problemen zijn met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid. 

Rioolbuis van 100% hergebruikt kunststof wint RIONEDinnovatieprijs 2021

01 februari 2021

De Durofort buis van Pipelife is door de deelnemers aan de RIONEDdag Digitaal uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2021. De buis bestaat volledig uit ingezameld kunststof materiaal.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.