Natuurwater
Sfeerelement

Impact van warmtenetten en energietransitie op drinkwater in het leidingnet

10 augustus 2022

Aanleg van een warmtenet is voor gemeenten en provincies een duurzame oplossing in de energietransitie. Er komen er steeds meer leidingen en kabels in de ondergrond vlakbij de drinkwaterleidingen te liggen die warmte uitstralen. 

Dat heeft nadelige effecten op het drinkwater in het leidingnet. Drinkwaterbedrijven geven graag advies aan gemeenten en provincies om opwarming van de bodem te voorkomen. Een warmtenet moet zorgvuldig aangelegd worden. Zo kunnen we samen zorgen dat de afstand tussen waterleidingen en warmte-afgevende infrastructuur voldoende is.  
Gemeenten en provincies die willen weten waar ze rekening mee moeten houden kunnen contact opnemen met hun drinkwaterbedrijf.  

Video
In deze video leggen de waterbedrijven uit wat de impact is van een warmere ondergrond op het drinkwater en de drinkwaterinfrastructuur:

Mockup

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.