Natuurvriendelijk
Sfeerelement

Voorsterbeek krijgt natuurvriendelijke oevers

26 augustus 2021

Om grotere hoeveelheden regenwater beter te kunnen vasthouden, richt Waterschap Vallei en Veluwe de Voorsterbeek opnieuw in. Delen van de beek worden met natuurvriendelijke oevers verbreed. De aanpassing is een eerste stap in het ontwikkelen van een groen-blauwe verbinding tussen de Veluwe en de IJssel. Het werk wordt uitgevoerd van 30 augustus tot en met december 2021.

De te graven natuurvriendelijke oevers worden ingericht met een schuin vlak zodat zich een zo gevarieerd mogelijke beplanting kan ontwikkelen. Zo ontstaat een leefgebied voor dieren in en om het water. Om dit mogelijk te maken wordt er grond vergraven en verplaatst. Dit kan plaatselijk tot verkeersoverlast leiden.

Biodiversiteit
De bredere natuurvriendelijke oevers helpen om overstromingen te voorkomen. Om de groei van meer en gevarieerdere planten te bevorderen en om waterdieren een schuilgelegenheid te bieden, worden planten in de Voorsterbeek minder intensief gemaaid. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt water minder snel afgevoerd dan voorheen. Dit betekent dat in droge tijden ook water in de beek staat.

Schoner water
De nieuwe inrichting van de Voorsterbeek zorgt ook voor schoner beekwater. Dit is een doelstelling vanuit de Kader Richtlijn Water. De bij de Europese Unie aangesloten landen zorgen er voor dat het ecosysteem in en rond de beek en de watervoorraad zo goed mogelijk beschermd en verder ontwikkeld wordt.

Omleiding Beekweidenpad
Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen wordt het Beekweidenpad, dat is het Klompenpad dat naast de beek ligt, tijdens de werkzaamheden voor een klein deel omgeleid. Dit gaat in overleg met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de beheerder van de klompenpaden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland maakt dit bekend en meldt dit in de klompenpaden-app.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.