Valleikanaal
Sfeerelement

Maatregelen in Valleikanaal
zorgen voor herstel

9 augustus 2021

Hevige regenval zorgde er medio juli voor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water van het Valleikanaal terechtkwamen. De waterkwaliteit van het Valleikanaal verslechterde over een lengte van 20 kilometer. Dit had dode vissen tot gevolg. De maatregelen die door Waterschap Vallei en Veluwe genomen zijn in het Valleikanaal om het zuurstofgehalte in het water te herstellen werken goed. Het zuurstofgehalte in het water is bijna weer op het normale niveau.het Waterbeheerprogramma.

Genomen maatregelen
Het Valleikanaal is ververst met water vanuit de (Neder)Rijn. De dode vissen zijn verwijderd. Het verse water zorgt voor meer zuurstof in het Valleikanaal en afvoer van het vervuilde water. Door werkzaamheden bij Stuw Roode Haan kon beperkt water worden doorgelaten. Tijdelijk zijn daarom peilen verlaagd om zo een snellere verversing te krijgen. Ook werd in de Zijdewetering met beluchters extra zuurstof in het water gebracht. Het zuurstofgehalte van het water is iedere dag gemonitord.

Dagelijks beheer
De werkzaamheden aan Stuw Roode Haan zijn nog niet klaar. Wel zijn de damwanden verwijderd. Hierdoor kan er weer meer water over de stuw en wordt het Valleikanaal maximaal doorgespoeld. De tijdelijke peilverlaging is opgeheven en het waterpeil is teruggebracht naar het normale niveau. Het zuurstofgehalte is zoveel mogelijk hersteld, het verdere herstel is een natuurlijk proces. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie monitoren vanuit het dagelijkse beheer.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.