Nieuwsoverzicht April 2022

╼╾

Deltacommissaris roept ministers op klimaatadaptief te bouwen

26 april 2022

Maak werk van klimaatadaptatie! Dat is het advies van de Deltacommissaris aan de 4 ministers die in hun opgaven te maken hebben met klimaatadaptatie.

Samen aan de slag met Groene Rivier Well

25 april 2022

Bewoners en bezoekers die genieten van het gebied de Groene Rivier in Well: dat moet het eindresultaat zijn van inspanningen van Waterschap Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen. Al langer zijn er plannen om de Maas bij Well meer ruimte te geven, waardoor de waterstand bij hoogwater daalt. Het hoge water van vorig jaar was een extra aanleiding om te kijken of verschillende plannen in één keer en eerder uitgevoerd kunnen worden.

Nationaal Groeifondsmiddelen gereserveerd voor veiligstellen Nederlandse waterbeschikbaarheid

22 april 2022

Consortium de Blauwe Motor wil middels het Groeiplan Watertechnologie 10 jaar lang fors investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hiervoor is cofinanciering uit het Nationaal Groeifonds aangevraagd. Vandaag heeft het kabinet, op advies van de Nationaal Groeifonds adviescommissie, besloten hiervoor een reservering te maken van maximaal 135 miljoen.

Vewin maakt na 100 dagen Rutte-IV de drinkwaterbalans op

21 april 2022

Op 10 januari 2022 ging het kabinet Rutte IV met VVD, D66, CDA en de CU van start. Vewin verwelkomde toen de ambitie in het coalitieakkoord op het vlak van beschikbaarheid van zoet water, van ruimtelijke planvorming gestuurd door water en op het terrein van waterkwaliteit. Nu, op 20 april is het kabinet 100 dagen op stoom. Tijd voor een tussenbalans. Wat is er na 100 dagen Rutte IV al bereikt op het gebied van drinkwater?

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

13 april 2022

Op 11 april was de digitale Blauwe Meet-up. Waterschapsbestuurders gingen daar in gesprek over de nieuwe visie voor Dutch Water Authorities (DWA). Dat is de naam waaronder de 21 waterschappen in het buitenland samenwerken.

Waterschap Limburg test alternatieven voor de zandzak

11 april 2022

Op 6 april heeft Waterschap Limburg vier alternatieven voor zandzakken als tijdelijke waterkering getest. “Ik ben blij dat we deze testen doen”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck. “Wat we in 2021 hebben meegemaakt was verschrikkelijk. We zetten daarom, samen met gemeenten, provincie, veiligheidsregio en de buurlanden, volop de schouders onder de verbetering van de waterveiligheid.”

Waterschappen reageren positief op stikstofaanpak minister

6 april 2022

Op vrijdag 1 april heeft het kabinet in een Hoofdlijnenbrief de stikstofaanpak toegelicht. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) kondigt in de brief een versnelling en vergroting van de aanpak aan. Een boodschap die door de Unie van Waterschappen wordt toegejuicht.

Droogteseizoen start met een normale grondwatervoorraad

5 april 2022

Als je nu naar buiten kijkt, zou je niet zeggen dat het droogteseizoen inmiddels gestart is. Toch is dit het geval. In ons gebied starten we het droogteseizoen met normale grondwaterstanden.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.