Waterkwaliteit
Sfeerelement

Lozingen en lekkages opsporen met eDNA in Delfland

23 april 2021

Onderzoek naar environmental DNA (eDNA) bij het opsporen van lozingen en lekkages uit de glastuinbouw laat veelbelovende resultaten zien. Met deze nieuwe techniek kunnen DNA sporen van tomaat en paprika gemeten worden in oppervlaktewater. De metingen geven aanwijzingen voor de bron van een lozing of lekkage.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat wordt gedaan door onder meer het water te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen. Met 1500 bedrijven heeft de glastuinbouw daarop veel invloed.

Daarom werkt Delfland samen met de branche aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen. Die samenwerking loont, maar er worden nog te vaak voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water gevonden die uit de kassen komen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit en daarmee voor de leefomgeving. Veelal zijn lekkages onbewust en zijn lozingen meestal te wijten aan calamiteiten. Bij het zien van bewuste lozingen wordt er op gepaste wijze opgetreden.

Helaas lukt het nog niet altijd om lozingen en lekkages op te sporen. Dit komt door breed werkende gewasbeschermingsmiddelen die niet meer naar één specifieke teelt te herleiden zijn. Daarom heeft Delfland een onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om eDNA methode in te zetten voor de opsporing. Het onderzoek is gefinancierd vanuit het innovatiefonds in samenwerking met Datura.

Hoe werkt het?
Bij het vaststellen van een lozing, wordt er een monster van het water genomen voor onderzoek in een laboratorium. Het laboratorium onderzoekt het monster op circa 300 stoffen die in het water zitten, dit is een uitgebreid en kostbaar onderzoek dat vaak lang duurt.

In dat water zitten ook sporen (eDNA) van het gewas dat wordt verbouwd in de kas waaruit de lozing afkomstig is. Die zijn veel sneller en goedkoper te vinden en dat maakt het makkelijker om de bron te vinden. Het onderzoek heeft zich vooralsnog gericht op tomaten en paprika. Met deze methode kan met 99% zekerheid de bron worden achterhaald. Zowel een positieve als negatieve test geeft inzicht in het zoekgebied.

Nu het zeker is dat deze methode veelbelovend is, wordt deze in de praktijk gebracht. Ook wordt onderzocht of eventueel andere waterschappen een eDNA test kunnen ontwikkelen voor andere gewassen. Zo worden kennis en de kosten verdeeld.

Meer weten over dit onderzoek? Lees het rapport: eDNA monitoring van tomaat en paprika in oppervlaktewater van het glastuinbouwgebied in Delfland

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.