Tweede kamer
Sfeerelement

Meeste waterwoordvoerders in nieuwe Tweede Kamer bekend 

6 april 2021

De nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd en de Kamerleden die de komende periode het woord gaan voeren over water zijn grotendeels bekend.

Een aantal waterwoordvoerders uit de vorige periode blijft ook in deze periode waterwoordvoerder. Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GroenLinks), Chris Stoffer (SGP) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren) zijn bekende gezichten. En hoewel zij het werk van de waterschappen al kennen, zijn zij net als de ‘nieuwkomers’ uitgenodigd voor een individueel werkbezoek op maat aan hun eigen waterschap.

Nieuwkomers
Na het vertrek van een aantal waterwoordvoerders uit de Kamer zijn er nu nieuwe volksvertegenwoordigers die zich met water gaan bezighouden. Het zijn Ingrid Michon (VVD), Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (CU) en Habtamu de Hoop (PvdA). Hoogstwaarschijnlijk gaat ook Mahir Alkaya (SP) het woord voeren over water. Van een aantal fracties waaronder PVV, VOLT en FvD wordt de komende week duidelijk wie de waterportefeuille krijgt.

Werkbezoek
De meeste nieuwe waterwoordvoerders zijn nog vrijwel onbekend met het werk van de waterschappen. Ook zij zijn uitgenodigd voor een individueel werkbezoek aan hun waterschap. Hun bezoek bevat een uitgebreide toelichting op het waterschapswerk. Dit werkbezoek op maat is onderdeel van het inwerkprogramma. Een ander onderdeel is een webinar voor de beleidsmedewerkers water van de Tweede Kamer op het dossier Infrastructuur en Waterstaat. Dit webinar vindt plaats tijdens het zomerreces.

Goede relaties
Natuurlijk zijn ook de Kamerleden die over bijvoorbeeld landbouw en circulaire economie gaan belangrijk voor de waterschappen. De Unie van Waterschappen brengt alle relevante Kamerleden in kaart. Zo kan er op de verschillende dossiers gewerkt worden aan goede relaties.

Wijzigingen 
Overigens kunnen de waterwoordvoerders de komende tijd nog wel wijzigen. De portefeuilles die binnen de fracties zijn verdeeld kunnen namelijk nog wijzigen als een partij gaat meeregeren. In dat geval levert een partij een aantal ministers en staatssecretarissen, en die komen regelmatig uit de fractie. De opvolgers op de kieslijst vullen de lege plekken in de fractie. Vaak worden de portefeuilles dan opnieuw verdeeld.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.