waterspeeltuin
Sfeerelement

Leer alles over water in de Tilburgse Blauwe Spoortuin

28 oktober 2020

Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. Vrijwilligers van verschillende organisaties en ondernemers in de Spoorzone hebben deze educatieve waterspeeltuin aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid. Waterschap Brabantse Delta steunt samen met waterschap De Dommel en andere partners dit initiatief.

Speeltuin en inspiratiebron
De Blauwe Spoortuin, die is aangelegd op een braakliggend terrein tussen de Ontdekfabriek013 en de Cultuurfabriek Hall of Fame, is in de eerste plaats leuk voor kinderen. Zij vinden er speeltoestellen in de educatieve waterspeeltuin. Tegelijkertijd is de tuin een inspiratiebron voor de ouders om te zien welke maatregelen er mogelijk zijn om de eigen woon- en leefomgeving duurzaam en klimaatbestendig in te richten. De initiatiefnemers van onder andere de Stichting Op Groene Voet hopen zo dat inwoners meewerken aan de toekomstbestendige stad.

Tien Tofste Tuintjes
De opening door Tilburgse wethouder Mario Jacobs van de openbaar toegankelijke Blauwe Spoortuin op 24 oktober had het feestelijke sluitstuk moeten zijn van de Week van ons Water in Tilburg. Dan was ook de bekendmaking gepland van de prijswinnaars van de 'Tien Tofste Tuintjes in Tilburg'. Die prijsuitreiking wordt nu naar een later moment verplaatst vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.