Water
Sfeerelement

Campagne 'Waterbazen' van de
waterschappen van start

27 oktober 2020

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen is van start gegaan. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Regionale invulling waterschappen
In 2019 hebben de waterschappen voor het eerst samen een campagne gevoerd voor de waterschapsverkiezingen. Daaruit kwam de wens om gezamenlijk de aandacht voor het waterbeheer, waterbewustzijn en de waterschappen vast te houden en te vergroten. Vandaar deze gezamenlijke publieksaanpak, waarbij ieder waterschap een eigen invulling geeft aan de campagne. De campagne zal langjarig lopen en zich steeds ontwikkelen, bijvoorbeeld met de inzet van publieksacties.

Waterbewustzijn vergroten
De waterschappen brengen waterbewustzijn onder de aandacht om daarmee het draagvlak van inwoners voor het werk van de waterschappen te behouden en te vergroten. De waterschappen willen met de campagne bereiken dat Nederlanders weten dat er waterschappen zijn, en beseffen dat het werk van de waterschappen dichtbij, belangrijk en relevant is. En dat ze weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan schoon en voldoende water.

Waterschappen.nl/waterbazen
Waterbazen op Facebook
Waterbazen op Instagram

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.