Wateroverlast
Sfeerelement

Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

22 oktober 2020

Twee derde van de Nederland heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Bijvoorbeeld doordat wegen en straten bij regenval onder water komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

Straten en tuinen die blank staan, tunnelbakken en garages die onder water staan. Het is terugkerend beeld bij hoosbuien. Uit het onderzoek ‘Waterpeil’ dat de netwerkorganisatie Ons Water om het jaar laat uitvoeren door MarketResponse, blijkt dat inwoners van Nederland veel weten over wateroverlast en er veel ervaring mee hebben, maar dat ze maar in beperkte mate weten wat ze zelf kunnen doen om overlast te voorkomen.

Regentonnen en groene tuinen
Van de mensen die wél in actie komt om overlast tegen te gaan, wordt het vergroenen van tuinen en aanschaffen van regentonnen als meest genomen maatregelen genoemd. Waterschap Brabantse Delta vindt het belangrijk dat deze trend doorzet, omdat het tegengaan van de verstening van Nederland belangrijk is in het beperken van schade door wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Door ruimte te geven aan water om te infiltreren in de bodem, wordt de sponswerking van de bodem gebruikt om een teveel aan water op te slaan. Op onze website staan veel tuintips om mensen te helpen om onder andere wateroverlast tegen te gaan.

Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid
Van 10 tot en met 17 oktober besteedde waterschap Brabantse Delta in de Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid aandacht aan het veranderende klimaat en duurzame ontwikkelingen. Het waterschap toonde duurzame projecten als goede voorbeelden van wat zij zelf doen in samenwerking met anderen. Zo verduurzaamt het waterschap bijvoorbeeld gebouwen, verminderen de CO2-uitstoot, wekken zelf energie op, houden water langer vast en ontwikkelen bioplastics uit afvalwater. Maar zij werken ook veel samen met anderen aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. Op de website staat meer informatie over Klimaat & Duurzaamheid en op social media geeft het waterschap tips ter inspiratie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.