Nieuwsoverzicht

╼╾

Leer alles over water in de Tilburgse Blauwe Spoortuin

28 oktober 2020

Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. Vrijwilligers van verschillende organisaties en ondernemers in de Spoorzone hebben deze educatieve waterspeeltuin aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid.

Campagne 'Waterbazen' van de
waterschappen van start

27 oktober 2020

De publiekscampagne ‘Waterbazen’ van de 21 waterschappen is van start gegaan. Met de campagne willen de waterschappen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij hun werk. En ze prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn.

Twee derde Nederlanders ervaart wateroverlast

22 oktober 2020

Twee derde van de Nederland heeft geregeld ervaring met wateroverlast. Bijvoorbeeld doordat wegen en straten bij regenval onder water komen te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Ons Water. Steeds meer mensen nemen maatregelen om overlast tegen te gaan, maar de bekendheid met preventieve maatregelen is nog te beperkt.

Vitens en waterschap vergroten grondwateraanvulling

21 oktober 2020

Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe zetten een volgende stap om meer water te infiltreren dat de grondwatervoorraad aanvult. In 2016 is de infiltratievoorziening uitgebreid met de bedoeling om evenveel oppervlaktewater te infiltreren als er aan grondwater wordt opgepompt voor de drinkwatervoorziening (maximaal 6 miljoen kubieke meter per jaar). 

Nieuw onderzoek onderstreept bedreiging waterkwaliteit door medicijnresten

19 oktober 2020

​Medicijnresten komen voor een deel in het oppervlaktewater terecht en kunnen daar een risico vormen voor de waterkwaliteit en het watermilieu. Dat blijkt uit het rapport 'Medicijnresten en Waterkwaliteit' van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken

14 oktober 2020

Op 9 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de ledenvergadering besloten dat alle waterschappen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

Akkoord bouw innovatieve installatie voor verwijdering medicijnresten op AWZI Leiden Noord

12 oktober 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met de kredietverlening voor de bouw van een PACAS installatie voor AWZI Leiden Noord. Met de financiële bijdrage van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat Witteveen+Bos als begeleidend ingenieursbureau samen met aannemer ADS Groep aan de slag. 

Waterschappen kijken vooruit: Hoe wapenen we ons tegen droogte?

05 oktober 2020

Op 24 september organiseerde de Unie van Waterschappen een online droogte-event. Over de huidige droogteproblemen én over wat de juiste stappen zijn richting oplossingen, om nog meer schade en overlast door droogte in de toekomst te beperken.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.