Nieuwsoverzicht

╼╾

Interactief webinar
‘Samenwerking; tot hier en verder’

30 november 2020

Graag nodigen we je uit voor een interactief webinar met een blik in het verleden van de ambtelijke samenwerking. Maar ook is er aandacht voor de toekomst; en wat staat ons in 2021 te wachten? Dit bespreken wij allemaal op donderdag 10 december.

Brede proef plaszakken tegen contrastmiddelen in water van start

24 november 2020

​​Patiënten van zes Nederlandse ziekenhuizen die een CT-scan ondergaan, krijgen vanaf 17 november een plaszak mee naar huis. De plaszak voorkomt dat er röntgencontrastmiddelen in het milieu terechtkomen. In Nederland komt naar schatting jaarlijks 30 ton contrastvloeistof in het oppervlaktewater terecht. 

Delfland ontvangt 1000e certificaat 
CO2-Prestatieladder

19 november 2020

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft op 10 november als 1000e organisatie een CO2bewust-certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Delfland is het tweede waterschap dat een CO2-certificaat ontvangt.

Waterschappen ontwikkelen strategie Circulaire Waterschappen

17 november 2020

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap: 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Om die doelen te bereiken heeft de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) opdracht gegeven tot het opstellen van een strategie Circulaire Waterschappen.

Wetgevingsoverleg Water: Meer regie Rijksoverheid nodig voor een robuust watersysteem

12 november 2020

​Op woensdag 11 november zal het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaatsvinden in de Tweede Kamer. Er staat dan een breed palet aan onderwerpen op het gebied van waterbeleid geagendeerd om met de minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen, te bespreken. 

Meer inzicht in rioolwatercijfers op coronadashboard

10 november 2020

De informatie op het coronadashboard over het rioolwateronderzoek dat de waterschappen en het RIVM uitvoeren is verbeterd. Per regio wordt nu gemeld hoeveel virusdeeltjes zijn aangetroffen, omgerekend naar 100.000 inwoners in plaats van per milliliter rioolwater. Ook is de herkomst van het rioolwater beter in beeld.

Pilot early warning-systeem voor extreme regen gestart

04 november 2020

Op 1 oktober is het KNMI samen met het bedrijf Weather Impact een pilot gestart met een early warning-systeem dat moet waarschuwen voor extreme buien. Aan de pilot doen ook 5 waterschappen mee.

Inspiratiemarkt klimaatdapatatie

02 november 2020

Dinsdag 13 oktober jl vond de Inspiratiemarkt van het Klimaatnetwerk Noorderkwartier plaats. Onder leiding van Helga van Leur waren er diverse interessante sprekers, die benadrukte hoe belangrijk samenwerking is bij Klimaatadaptatie. Daarnaast werd er ook een toekomstbeeld geschetst hoe ons gebied de komende jaren zal gaan veranderen.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.