Water
Sfeerelement

Waterspiegel 5

29 december 2020

Met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water.

In dit laatste nummer van Waterspiegel van 2020 veel aandacht voor het terugdringen van chemische stoffen in het milieu, onder meer in het coverinterview met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Een decembernummer is ook de plek om terug te blikken èn vooruit te kijken. In deze Waterspiegel daarom aandacht voor tien jaar Bestuursakkoord Water door de ogen van enkele nauw betrokken bestuurders.  De  waterwoordvoerders in de Tweede Kamer kijken terug op de afgelopen kabinetsperiode. Daarnaast een verslag van het Wetgevingsoverleg Water en Wadden en aandacht voor de gevolgen van de energietransitie voor de drinkwatersector.  

'Uitstoot schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen'

In de laatste maanden van dit kabinet is er nog een flink aantal watergerelateerde dossiers dat de aandacht opeist van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66). Rode draad daarin is de omgang met ongewenste en opkomende stoffen. De drinkwatervoorziening heeft al langere tijd groeiende last van allerlei ongewenste chemische stoffen in het oppervlakte- en grondwater, de bronnen waaruit drinkwater wordt geproduceerd. Wat zijn de ambities van de staatssecretaris op dit gebied?

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.