Online meeting
Sfeerelement

Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noorderkwartier ‘ondertekend'

15 december 2020

De samenwerking binnen de waterketen wordt door alle gemeenten, HHNK en PWN als zeer waardevol ervaren. Zij hebben daarom voor de komende 10 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bekijk hieronder hoe de puzzel werd gelegd.

Omdat een gezamenlijke ‘fysieke’ ondertekening op dit moment niet mogelijk is hebben de verantwoordelijke bestuurders op 11 december de ‘virtuele ondertekening’ gezamenlijk gevierd. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.