Waterketen noorderkwartier
Sfeerelement

Samenwerking Waterketen
Noorderkwartier in beeld

15 december 2020

In 2011 verscheen het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Dat heeft vooral sinds 2014 geleid tot intensieve samenwerking tussen gemeenten, HHNK en PWN. Het BAW loopt in 2020 af. De samenwerking gaat door. We hebben de successen van de samenwerking gebundeld in een document. Veel leesplezier!

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.