Webinar
Sfeerelement

Resultaten webinar
'Samenwerking; tot hier en verder'

14 december 2020

Op 10 december vond het webinar 'Samenwerking; tot hier en verder' plaats. Tijdens dit interactieve overleg kwamen ruim 20 ambtelijke trekkers samen om met elkaar in overleg te gaan over de samenwerking tot nu toe. Hierbij werd onder andere Mentimeter gebruikt om de meningen te peilen. Benieuwd naar de antwoorden? Bekijk ze in dit overzicht.

Tevens kunt u de presentatie van Gert Dekker hier ook downloaden. We kijken als organisatie terug op een bijzonder geslaagde middag die werd afgesloten met een pubquiz.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.