Nieuwsoverzicht

╼╾

Waterspiegel 5

29 december 2020

Met onder andere Stientje van Veldhoven, waterwoordvoerders uit de Tweede Kamer en terugblik op het Bestuursakkoord Water. Een decembernummer is ook de plek om terug te blikken èn vooruit te kijken. In deze Waterspiegel daarom aandacht voor tien jaar Bestuursakkoord Water door de ogen van enkele nauw betrokken bestuurders.

Samenwerking Waterketen Noorderkwartier in beeld

15 december 2020

In 2011 verscheen het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW). Dat heeft vooral sinds 2014 geleid tot intensieve samenwerking tussen gemeenten, HHNK en PWN. Het BAW loopt in 2020 af. De samenwerking gaat door.

Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Noorderkwartier ‘ondertekend'

15 december 2020

De samenwerking binnen de waterketen wordt door alle gemeenten, HHNK en PWN als zeer waardevol ervaren. Zij hebben daarom voor de komende 10 jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Resultaten webinar 'Samenwerking; tot hier verder'

14 december 2020

Op 10 december vond het webinar; 'Samenwerking, tot hier en verder' plaats. Tijdens dit interactieve overleg kwamen ruim 20 ambtelijke trekkers samen om met elkaar in overleg te gaan over de samenwerking tot nu toe.

Europarlementariërs eisen meer maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

09 december 2020

​De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de implementatie van de EU-waterwetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De Europarlementariërs doen een vurig beroep op de lidstaten voor meer ambitie en meer maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Waterschappen werken al 50 jaar aan 
gezond water

07 december 2020

Op 1 december 1970 werd met de Wet Verontreinigd Oppervlaktewater (WVO) de start gemaakt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat betekent dat de waterschappen daar nu al 50 jaar aan werken.

Duurzaam waterbeheer als hoeksteen
van duurzame landbouw

03 december 2020

Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)-regiebureau heeft een e-zine uitgebracht over agrarisch waterbeheer. Dit e-zine biedt voorbeelden van praktijkgerichte projecten waarin boeren, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren

01 december 2020

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen. De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.