Afvalwater
Sfeerelement

Zuiveringsconcept Waterfabriek Wilp aangetoond

23 september 2020

Heel schoon water en een toekomstbestendige waterzuivering. Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch Water Refinery hebben met een proefopstelling de werking van het nieuwe zuiveringsconcept van de toekomstige Waterfabriek Wilp aangetoond.

Door rioolwater te scheiden in plaats van biologisch te zuiveren worden grondstoffen onttrokken uit het rioolwater; een zuiveringsproces waarbij geen broeikasgassen vrijkomen. Met het schone water wordt de Twellose beek gevoed. Dit past geheel in de visie van het waterschap en biedt kansen voor de toekomst om bijvoorbeeld lokaal droogte tegen te gaan.

Proefopstelling Waterfabriek Wilp
Op de rioolwaterzuivering van Terwolde draaide van mei 2019 tot juni 2020 een proefopstelling met een uniek en innovatief zuiveringsconcept. De proef heeft waardevolle informatie opgeleverd over de kwaliteit van het gezuiverde water, het energieverbruik, de kosten, de betrouwbaarheid van de installatie en de omvang van de reststromen. Aangetoond is dat met het fysisch chemisch scheidingsconcept het gezuiverde water van uitstekende kwaliteit is, medicijnresten vergaand worden verwijderd en grondstoffen zoals cellulose en stikstof uit de reststromen kunnen worden gewonnen. Ook maakt dit zuiveringsproces bacteriën overbodig waardoor er in het proces geen broeikasgassen worden uitgestoten. Het energieverbruik en de operationele kosten zijn wel hoger dan bij een conventionele zuivering. Dit blijft binnen de door het waterschap gestelde voorwaarden.

Optimalisatie en onderzoek
Er zijn ook punten ter verbetering. De pilot wijst uit dat het waterschap de reststromen uit het proces kunnen halen, maar dat zij verder nog onderzoek moeten verrichten naar hoe zij deze stroom geconcentreerder kunnen maken en de stroom verder kunnen ontrafelen in afzonderlijke stoffen. Ook wordt in de volgende fase onderzocht hoe de kosten verlaagd kunnen worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.