Afvalwater
Sfeerelement

Onderzoek aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

21 september 2020

HHNK investeert in de bouw van een proefzuivering voor verder onderzoek naar afvalwaterzuivering. Hiermee is niet alleen een nieuwe stap gezet in het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater, maar ook in het onderzoek naar waterhergebruik. De proefzuivering wordt gebouwd nadat een pilotperiode succesvol is afgesloten.

Sinds 2016 werken drinkwaterbedrijf PWN en HHNK samen in het onderzoek naar de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater en waterhergebruik. Dit gebeurt op kleine schaal op de afvalwaterzuivering in Wervershoof. De resultaten van deze eerste proeven waren dermate positief dat het bestuur van HHNK op 16 september heeft besloten tot de bouw van een grotere proefzuivering. Met dit onderzoek willen PWN en HHNK bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende zoet water in de toekomst, schone waterbronnen en een schonere leefomgeving voor mens en dier!

Schoon water
Hoewel er op dit moment nog geen landelijke normen zijn voor microverontreinigingen in afvalwater, is de verwachting dat deze gaan komen. Vooruitlopend daarop willen PWN en HHNK met dit onderzoek bijdragen aan de kennisontwikkeling. In dit project is voor de verwijdering van schadelijke stoffen zoals medicijnresten, hormoonverstorende stoffen, resistente bacteriën en bestrijdingsmiddelen ozontechnologie gebruikt. Met deze techniek, geleend van de drinkwatersector, blijkt het mogelijk microverontreinigingen zoals medicijnresten uit het water te verwijderen. In de nieuwe proefzuivering wordt 700 m3 afvalwater per uur gezuiverd door middel van oxidatie met ozon.

Hergebruik water
Dit gezuiverde afvalwater is van dermate kwaliteit dat hergebruik binnen bereik komt. Mogelijk dat het een belangrijke alternatieve zoetwaterbron wordt, nu de vraag naar zoet water groeit vanwege het toenemend watertekort en de grote vraag naar zoet water door industrie, landbouw en burgers. In het project doen PWN en HHNK onderzoek naar hoogwaardig hergebruik van dit water. Mogelijk dat met enkele opwerkstappen het schonere afvalwater is toe te passen als bijvoorbeeld proceswater in de industrie of irrigatiewater in de landbouw.  

De proefzuivering is na de zomer 2021 operationeel. Het onderzoek en de zuiveringsactiviteiten zullen ongeveer 10 jaar duren. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan de Nederlandse watersector.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.