Zonnepanelen
Sfeerelement

Zonnepark rioolwaterzuivering
Oldenzaal geopend

09 september 2020

Vanaf vrijdag 4 september is het zonnepark bij rioolwaterzuivering Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Hiermee is de eerste belangrijke stap gezet in een klimaatneutraal Waterschap Vechtstromen en wordt er maximaal mee geholpen aan de reductie van de CO2-uitstoot.

De kop is eraf
Het eerste zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties staat aan en levert straks – samen met de andere acht zonneparken die dit jaar bij rioolwaterzuiveringsinstallaties aangelegd worden – ruim de helft van de benodigde stroom om het water te zuiveren. Overige zonnevelden die al zijn aangelegd staan in Vroomshoop, Haaksbergen en Vriezenveen.

Jaarlijks wordt er van 805.000 inwoners en bedrijven afvalwater gezuiverd. Daar is veel energie voor nodig. De twintigduizend zonnepanelen in deze negen zonneparken gaan hier een grote rol in spelen. En dat op een zo duurzaam mogelijke manier, met zo min mogelijk CO2-uitstoot.

Kleinschalige opening
Tijdens de officiële ingebruikname zetten Erik Lievers namens Waterschap Vechtstromen; gedeputeerde Tijs de Bree, provincie Overijssel en Louis Koopman, voorzitter Regionale Energiestrategie (RES) Twente, met behulp van een schakelaar symbolisch het zonnepark aan. Een mooi voorbeeld van de samenwerking met de provincie en partners binnen Nieuwe Energie Overijssel (NEO).  

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.