Waterdruppel
Sfeerelement

Interesse uit Europa voor circulaire economie bij waterschappen

07 september 2020

Europarlementariër Jan Huitema bracht op 4 september een werkbezoek aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Als rapporteur van het Europees Actieplan Circulaire Economie wil hij van waterschappen en drinkwaterbedrijven in Nederland horen wat er nodig is vanuit Europa om belemmeringen weg te nemen op weg naar een circulaire economie.

Jan Huitema (VVD): “De transitie naar een circulaire economie is ook in Europa een belangrijk thema. Ik schrijf als rapporteur van het Europees Parlement een reactie op het Europese actieplan. Mooi om tijdens dit werkbezoek een nog beter beeld te krijgen van de vele circulaire innovaties in de watersector. Ik zal zeker aandacht vragen voor waar Europese wetgeving nog steeds het verder uitrollen van een circulaire economie belemmert.”

Terugwinning grondstoffen
Huitema bezocht de Rioolzuiveringsinstallatie RWZI West in Amsterdam. Dit is de grootste zuivering van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en één van de grootste zuiveringen van Nederland. Tijdens de rondwandeling over de zuivering kreeg hij onder andere een toelichting op de terugwinning van fosfaat uit rioolwater (het ‘Fosfaatje’) en op de terugwinning van biogas uit zuiveringsslib en de omzetting naar Groengas. Ook Aquaminerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek presenteerden zich.

Circulariteit de standaard
Waterschappen hebben veel te bieden bij de ontwikkeling naar een circulaire economie: grondstoffen en energie uit afvalwater, energieopwekking, winning van warmte en koude uit water.

Gastheer Sander Mager (bestuurslid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Unie van Waterschappen): “Ik hoop dat het Europese Actieplan gaat helpen bij het versnellen van het proces. Het is nodig dat secundaire grondstoffen uit rioolwater geen afvalstatus meer krijgen. Voor de grondstoffen is een markt nodig waarin partijen elkaar tegenkomen, en een eerlijke prijs. Mijn ambitie is dat circulaire economie bij de waterschappen uit de experimentele fase komt en circulariteit de standaard wordt. Dat is niet alleen leuk en gaaf, maar vooral ook erg noodzakelijk en nuttig.”

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.