Droogte bloem
Sfeerelement

Is de droogte voorbij?

03 september 2020

Voor een goede waterstand in sloten en plassen is de regio van Schieland en de Krimpenerwaard afhankelijk van de hoeveelheid regen én de beschikbare hoeveelheid zoetwater in de rivieren. De afgelopen tijd is lokaal flink wat regen gevallen. Ook de temperaturen zijn een stuk lager dan tijdens de recente hittegolf. Wat betekent dit voor de regio?

Wanneer het lang droog en warm is geweest, is er een enorme hoeveelheid water verdampt uit sloten en plassen. Ook hebben bomen en planten grondwater opgenomen. Een fikse hoosbui is dan meestal niet genoeg om de waterstanden op de juiste hoogte te houden. Bij het uitblijven van voldoende regen vult het hoogheemraadschap dit aan met zoetwater vanuit de Hollandsche IJssel, de Nieuwe Maas en de Lek. Deze rivieren voeren regen en smeltwater af vanuit het buitenland naar de Noordzee. Een deel van dit zoete water wordt gebruikt in de regio. 

Dit is niet alleen belangrijk voor planten en dieren, land- en tuinbouw, maar ook om de dijken en kades sterk en veilig te houden. Door droogte in het buitenland zijn waterstanden in de rivieren nog steeds laag. Hierdoor kan er beperkt zoetwater worden afgetapt uit deze rivieren. De gevallen regen heeft de natuur dus weer even een handje geholpen, maar op sommige dagen is er ook rivierwater nodig. Daarom blijft het waterschap alert en houden ze de rivieren goed in de gaten om optimaal van het beschikbare zoete water te profiteren.

Bekijk het actuele neerslagtekort in Nederland in een grafiek

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.