Groen bos
Sfeerelement

Elke dag een duurzame dag

01 september 2020

Op de 1ste dinsdag van september staat hoogheemraadschap van Rijnland stil bij het feit, dat zij hard op weg zijn om van een blauwe, ook een groene organisatie te worden. Of beter gezegd, een groenblauwe organisatie, want water en natuur gaan hand in hand.

Duurzame Dinsdag
In Nederland is de eerste dinsdag van september uitgeroepen tot Duurzame Dinsdag. Het kabinet neemt dan de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden ideeën en initiatieven uit alle hoeken van de samenleving. De meest onderscheidende innovaties maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee een extra impuls te geven.

Wat doet Rijnland?
Als hoogheemraadschap werkt Rijnland dagelijks aan energie besparing,- opwekking en het beperken van schadelijke invloeden zoals CO2 uitstoot. Dit vraagt om nauwe samenwerking met de omgeving, overheden, organisaties, wetenschappers en bedrijven. Het vereist ook een lange adem, en een andere manier van werken.  Een proces van uitproberen,  vallen en opstaan. Benieuwd naar de projecten?  Kijk dan eens op deze pagina. Verder reiken de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit. Iedereen die een idee of initiatief heeft om het dagelijks werk van waterschappen duurzamer te maken kan meedoen. Zie hier meer informatie.

Biodiversiteit
Speciale aandacht dit jaar krijgt het thema Biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Stel je eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat werkt toch niet? De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Beleef de Rijnlandse Natuur
In tijden van corona werkt en ontspant het hoogheemraadschap dichtbij huis. Een prima gelegenheid om eens te ontdekken hoe mooi de natuur kan zijn in de eigen omgeving. Beleef de Rijnlandse natuur en maak kennis met het water, en de flora en fauna daaromheen. Op deze plek verzamelt het hoogheemraadschap beeld- en geluidopnamen, en educatiemateriaal met al het moois wat Nederland Waterland te bieden heeft. Water Leeft!

Hoogheemraad Waldo von Faber bezocht de vispassages in Halfweg en Spaarndam om te zien hoe Rijnland werkt aan een gezonde visstand.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.