Huisvuil
Sfeerelement

Huisvuilcentrale Alkmaar gaat
zuiveringsslib verwerken

14 juli 2020

Bij het schoonmaken van vuil water blijft zuiveringsslib achter. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waterschap Zuiderzeeland laten hun zuiveringsslib vanaf 2023 verwerken door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.

Op dit moment verwerkt het Afval Energie Bedrijf (AEB - foto) in Amsterdam het slib door het te verbranden. Het contract met AEB loopt op 1 januari 2023 af. Na die datum wil het bedrijf geen zuiveringsslib meer verbranden.

Duurzaam en goedkoop
Duurzaamheid en zo laag mogelijke kosten waren belangrijk bij de keuze voor HVC. HVC wil het slib gaan verwerken door het te laten drogen. Dat gebeurt in een slibdrooginstallatie. De droge stof die overblijft kan nuttig worden gebruikt. Bijvoorbeeld als biobrandstof of als bron van fosfaat (kunstmest). Deze oplossing is ook nog eens goedkoper in vergelijking met andere duurzame oplossingen.

Samen met andere waterschappen
Voor het verwerking van zuiveringsslib gaat Huisvuilcentrale Alkmaar samenwerken met andere waterschappen. "Want samen staan we sterker als we afspraken maken met andere partijen. Ook kunnen we onderling ideeën uitwisselen en risico’s spreiden. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst altijd ons slib kunnen verwerken."

Lees het persbericht

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.