Zwemwater kwaliteit
Sfeerelement

Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit

01 juli 2020

 Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

De waterkwaliteit en andere informatie van de zwemwaterlocaties staat vermeld op de zwemwater app en www.zwemwater.nl, de meeste locaties controleert Waterschap Vechtstromen negen keer per seizoen. De locaties waar de kwaliteit minder scoren controleert Waterschap Vechtstromen driemaal extra. Als er aanleiding toe is kan het Waterschap beslissen extra monsters te nemen voor bijvoorbeeld een blauwalg analyse of zwemmersjeuk.

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Het Waterschap raadt mensen aan alleen te gaan zwemmen in de officiële zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden. Ander oppervlaktewater is over het algemeen redelijk schoon, maar van dat water weten we de kwaliteit niet. Er kunnen lozingen of overstort van het riool in hebben plaatsgevonden. Er is verder kans op de aanwezigheid van de E.coli bacterie, waar je ziek van kunt worden en ook kunnen er ziektekiemen voor de ziekte van Weil in zitten. Bovendien is er bij warm weer verhoogd risico op blauwalg en botulisme.

Zwem niet in onofficieel zwemwater. Het springen of duiken van bruggen en andere bouwwerken is verboden. Dat staat ook vaak vermeld op waarschuwingsborden bij de bouwwerken.

Dat kan ook levensgevaarlijk zijn, omdat je niet kunt zien hoe het onder water is en ook niet hoe het in het water is. De inrichting is vaak ook niet geschikt om te zwemmen. De taluds zijn vaak te steil en dan kun je het water niet uit. Ook kan er een sterke stroming staan of is er een onderstroming.

Zwemmen in open water en het coronavirus
Kies een zwemlocatie dichtbij huis en ga daar zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar toe. Je mag alleen gebruik maken van zwemlocaties in de natuur (zoals recreatieplassen en meertjes) als je rekening houdt met de volgende spelregels:

  • Vermijd drukte.
  • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte en voorkom groepsvorming.
  • Betaal parkeergeld en dergelijke contactloos, dus niet met contant geld.
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, ook als het maar lichte klachten zijn.
  • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.
  • Houd er rekening mee dat de douches en toiletten bij zwemlocaties gesloten kunnen zijn. Volg degeldende hygiëneregels en ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet!

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.