Zwemmende mensen
Sfeerelement

Snellere meetmethoden voor
kwaliteit zwemwater

26 augustus 2020

Met warm weer zoekt iedereen graag verkoeling bij en in het water. Veel mensen gaan naar zwemplassen, maar steeds meer mensen zoeken ook verkoeling in andere buitenwateren. Met bootjes, SUP-boards en kano’s neemt de recreatie in alle oppervlaktewateren toe. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt samen met een aantal partners nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van het zwemwater en buitenwater te testen. Dat doet het waterschap bijvoorbeeld in de singels in Breda. Deze nieuwe meetmethoden moeten ervoor zorgen dat onderzoek naar de waterkwaliteit sneller en nog nauwkeuriger wordt uitgevoerd.

Snellere technologie
Om veilig te kunnen zwemmen en recreëren rondom water, is informatie over de waterkwaliteit erg belangrijk. De huidige meetmethodieken zijn traag. Daarom onderzoekt het waterschap betere en snellere meetmethodieken. Als er sneller resultaten van een watermonster beschikbaar zijn, kunnen gemeenten en omgevingsdiensten ook sneller besluiten nemen over de veiligheid van het water. Het waterschap test de nieuwe methodieken op meerdere locaties in Nederland en zij checken ook de uitslagen in het laboratorium.

Meten in Breda
Bij de Koning Willem Alexanderbrug in Breda ligt een ponton in het water met een zeecontainer waarin de meetapparatuur staat. Elke 3 uur wordt daar een monster genomen en in de container automatisch geanalyseerd. Daarnaast worden er tweemaal per week metingen gedaan op zes meetpunten in de Singel.

Meer informatie
Waterschap Brabantse Delta werkt in dit project samen met andere waterschappen, onderzoeksbureaus en andere overheden. Meer informatie over deze samenwerking en het project vind je op de website van KWR.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.