Zwembad
Sfeerelement

Beduidend hogere drinkwatervraag
tijdens hittegolf

19 augustus 2020

Tijdens de hittegolf van de afgelopen dagen was het drinkwaterverbruik in het weekend van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus beduidend hoger dan normaal. Er is echter geen sprake van een recordverbruik.

Het verbruik lag gemiddeld over de drinkwaterbedrijven op vrijdag, zaterdag en zondag respectievelijk 34%, 36% en 27% boven het normale drinkwaterverbruik. Regionaal waren er hierin echter ook verschillen te zien. De vraagtoename varieerde tussen de 10% en 53% per dag.

De drinkwaterbedrijven roepen hun klanten op bewust om te gaan met drinkwater, met name tijdens de piekmomenten in de ochtend en de avond. Ook geven zij tips op hun websites hoe mensen water kunnen besparen.

Zie ook het Vewin-bericht van 5 augustus over de oproep van de drinkwaterbedrijven.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.