Microscoop
Sfeerelement

Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

03 augustus 2020

Onderzoek met DNA kent een sterke groei en ontwikkeling. In een nieuw project werken we met collega-waterschappen aan een nieuw instrument: de DNA Diatom Biosensor. Met deze nieuwe sensor kunnen we snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit meten in ons oppervlaktewater.

We werken samen met de onderzoeksinstituten Naturalis en KWR, het bedrijf Baseclear, de laboratoria Waterproef en Aquon, de STOWA en negen collega-waterschappen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Watertechnologie, één van de drie TKI's binnen de Topsector Water & Maritiem. Het onderzoek loopt door tot 31 december 2022. 

Meer informatie over het project.

Methode
Diatomeeën of kiezelwieren zijn microscopisch kleine algen die erg goed kunnen aangeven wat de ecologische waterkwaliteit is. Iedere soort kent eigen milieu-omstandigheden en dat is heel bruikbaar om de waterkwaliteit te beoordelen. Dat gebeurt doorgaans door soorten op naam te brengen: echt specialistenwerk. Door dit nieuwe instrument verwachten we via het DNA van de soorten snel en eenvoudig de waterkwaliteit in beeld te kunnen brengen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.