Nieuwsoverzicht

╼╾

Snellere meetmethoden voor kwaliteit zwemwater

26 augustus 2020

Met warm weer zoekt iedereen graag verkoeling bij en in het water. Veel mensen gaan naar zwemplassen, maar steeds meer mensen zoeken ook verkoeling in andere buitenwateren. Met bootjes, SUP-boards en kano’s neemt de recreatie in alle oppervlaktewateren toe. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt samen met een aantal partners nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van het zwemwater en buitenwater te testen.

Rioolwater van 10 miljoen mensen onderzocht op coronavirus

24 augustus 2020

Het RIVM onderzoekt sinds april rioolwatermonsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties op de aanwezigheid van het coronavirus. In de afgelopen periode is het aantal meetpunten waar het RIVM rioolwater onderzoekt uitgebreid van 29 naar 80. De waterschappen zijn blij op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van het coronavirus.

Nationale analyse waterkwaliteit. "De kwaliteit van water is niet alleen een verantwoordelijkheid van overheden"

21 augustus 2020

​De Nationale analyse waterkwaliteit verscheen in april. Frank van Gaalen, een van de auteurs van dit rapport, vertelt over de bevindingen en handelingsopties. Inge van Driezum, die heeft bijgedragen aan het addendum, focust op de kwaliteit van drinkwater.

Beduidend hogere drinkwatervraag tijdens hittegolf

19 augustus 2020

​Tijdens de hittegolf van de afgelopen dagen was het drinkwaterverbruik in het weekend van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus beduidend hoger dan normaal. Er is echter geen sprake van een recordverbruik.

Groenblauw dak tegen hitte en hoosbui in Rotterdam Noord

17  augustus 2020

Om de gevolgen van steeds extremere droogte, hitte en hoosbuien in Rotterdam het hoofd te bieden, is samenwerking de sleutel. Een groot deel van de stad is in handen van bewoners, bedrijven en andere vastgoedbezitters. Woningcorporatie Woonstad, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam, slaan daarom de handen ineen.

Droog en warm: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

12 augustus 2020

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen twee weken iets gestabiliseerd, maar is nog steeds relatief groot. De komende week wordt droog en zeer warm weer verwacht. De afvoer van de Rijn is laag, zal de komende dagen stijgen door neerslag in het stroomgebied, en daarna weer dalen.

Waterkwaliteitsproblemen nemen toe door warm zomerweer

10 augustus 2020

Het neerslagtekort is al enige weken stabiel, maar nog steeds groot. Voor de komende week wordt een hittegolf verwacht. Hierdoor zullen waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg en botulisme toenemen.

Zwemmen in tropisch Nederland? Let op de waterkwaliteit!

07 augustus 2020

De komende dagen is het warm. Veel mensen zoeken verkoeling in een zwemplas of riviertje. Het is dan wel belangrijk om eerst te controleren of het water veilig en schoon is. Het kan namelijk besmet zijn met bijvoorbeeld blauwalg.

Klimaatpraat, maar dan makkelijk

05 augustus 2020

Woorden als ‘klimaatadaptatie’, ‘sedumdak’ en ‘infiltratie', zijn lastige klimaatwoorden. Het overgrote deel van onze bevolking begrijpt al die moeilijke klimaatwoorden niet. Als we willen dat iedereen zich voorbereid op een extremer klimaat in huis en tuin, is het belangrijk om duidelijke taal te gebruiken.

Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

03 augustus 2020

Onderzoek met DNA kent een sterke groei en ontwikkeling. In een nieuw project werken we met collega-waterschappen aan een nieuw instrument: de DNA Diatom Biosensor. Met deze nieuwe sensor kunnen we snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit meten in ons oppervlaktewater.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.