Nieuwsoverzicht

╼╾

Campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start

30 september 2020

Voor Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel is de campagne ‘Laat u niet verrassen’ van start gegaan. Het doel van de campagne is om in gesprek te gaan over de effecten van klimaatverandering. 

Parlement eist betere aanpak medicijnresten in waterwetgeving

28 september 2020

​Met grote meerderheid heeft het Europees Parlement op 17 september een resolutie aangenomen voor een strengere benadering van geneesmiddelen in het milieu. Deze resolutie is een reactie op de Strategische Aanpak die de Europese Commissie presenteerde in maart 2019. Door de COVID-19 crisis lag het dossier in het EP een aantal maanden stil.

Zuiveringsconcept Waterfabriek Wilp aangetoond

23 september 2020

Heel schoon water en een toekomstbestendige waterzuivering. Waterschap Vallei en Veluwe en Dutch Water Refinery hebben met een proefopstelling de werking van het nieuwe zuiveringsconcept van de toekomstige Waterfabriek Wilp aangetoond.

Onderzoek aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

21 september 2020

HHNK investeert in de bouw van een proefzuivering voor verder onderzoek naar afvalwaterzuivering. Hiermee is niet alleen een nieuwe stap gezet in het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater, maar ook in het onderzoek naar waterhergebruik. De proefzuivering wordt gebouwd nadat een pilotperiode succesvol is afgesloten.

WDODelta richt kompas voor water op 2030

17 september 2020

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft besloten hoe zij de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken zij keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

'Het nationale opleidingsoverzicht water' gelanceerd

15 september 2020

Op zoek naar een opleiding of cursus op het gebied van water? Op de nieuw gelanceerde pagina ‘het nationale opleidingsoverzicht water’ vind je alle water gerelateerde opleidingen en cursussen verspreid over heel Nederland. Deze opleidingen en cursussen zijn gesorteerd op 12 verschillende vakgebieden en diverse niveaus.

Zonnepark rioolwaterzuivering Oldenzaal geopend

09 september 2020

Vanaf vrijdag 4 september is het zonnepark bij rioolwaterzuivering Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Hiermee is de eerste belangrijke stap gezet in een klimaatneutraal Waterschap Vechtstromen en wordt er maximaal mee geholpen aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Interesse uit Europa voor circulaire economie bij waterschappen

07 september 2020

Europarlementariër Jan Huitema bracht op 4 september een werkbezoek aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Als rapporteur van het Europees Actieplan Circulaire Economie wil hij van waterschappen en drinkwaterbedrijven in Nederland horen wat er nodig is vanuit Europa om belemmeringen weg te nemen op weg naar een circulaire economie.

Is de droogte voorbij?

03 september 2020

Voor een goede waterstand in sloten en plassen is de regio van Schieland en de Krimpenerwaard afhankelijk van de hoeveelheid regen én de beschikbare hoeveelheid zoetwater in de rivieren. De afgelopen tijd is lokaal flink wat regen gevallen. Ook de temperaturen zijn een stuk lager dan tijdens de recente hittegolf. Wat betekent dit voor de regio?

Elke dag een duurzame dag

01 september 2020

Op de 1ste dinsdag van september staat hoogheemraadschap van Rijnland stil bij het feit, dat zij hard op weg zijn om van een blauwe, ook een groene organisatie te worden. Of beter gezegd, een groenblauwe organisatie, want water en natuur gaan hand in hand.

Droogte in Nederland stabiliseert

10 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land verlichting gebracht voor de droogteproblemen voor landbouw en natuur. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Ondanks deze verbetering blijven grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land laag. De droogte is daarmee nog niet voorbij en de genomen maatregelen blijven gelden.

Zonnepanelen op negen rioolwaterzuiveringen in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden

08 juli 2020

Op negen rioolwaterzuiveringsinstallaties in de gebieden van de Stichtse Rijnlanden liggen de daken vol met zonnepanelen. Totaal 636 panelen in Breukelen, Bunnik, De Bilt, Driebergen, Leidsche Rijn, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist geven een opbrengst van 188.000 kWh per jaar; dit staat gelijk aan het verbruik van ca 54 huishoudens.

Droogte: drinkwatersector roept gebruikers op bewust om te gaan met water

06 juli 2020

​Ondanks het droge voorjaar doen zich vooralsnog geen knelpunten voor in de bronnen (grond – en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. De verwachting voor de komende dagen is dat de watervraag gaat stijgen als gevolg van warm en droog weer.

Monitoring coronavirus op rioolwaterzuiveringsinstallaties

03 juli 2020

Op 23 juni heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd om op alle 323 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus.

Resultaten enquête; de nieuwe situatie

01 juli 2020

Dit rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft een beeld van de meest opvallende zaken en wat we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de toekomst.

Het meeste zwemwater is van goede kwaliteit

01 juli 2020

 Waterschap Vechtstromen controleert van 1 mei tot 1 oktober regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 officieel aangewezen zwemwaterlocaties in het gebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app. De meeste van de zwemwaterlocaties zijn van goede kwaliteit.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.