Almere
Sfeerelement

Almeerse inwoners meten waterkwaliteit

27 mei 2020

Almere deed samen met haar inwoners onderzoek naar het water in de stad. Waar blijft water op straat staan na een hevige regenbui? Welke stoffen, bacteriën en organismen komen in het water voor? Wat zijn de beste locaties om te zwemmen? Bijna honderd deelnemers haalden informatie op over het water in Almere met het eerste citizen science-project van gemeente Almere in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland: Almere meet water. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in een speciale editie van de Natte Krant.

Een goed inzicht van waterkwaliteit door inzetten bewoners
Hoewel bij dit soort onderzoeken de 65-plussers vaak oververtegenwoordigd zijn, waren in Almere alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd. Aan het onderzoek deden ook scholieren van meerdere middelbare scholen en studenten van Aeres MBO mee. Het inzetten van inwoners voor metingen is nieuw en gaf goed inzicht over de waterkwaliteit.

De resultaten waren goed: het water is bijna overal helder en op veel punten is de waterkwaliteit goed. Bij het waterbelevingsonderzoek geven de deelnemers gemiddeld een 7,8 voor hoe goed ze het water kunnen gebruiken voor activiteiten, zoals zwemmen of wandelen. Het meten van water op straat was een stuk lastiger, omdat er een grote bui moet zijn en dan moet ook nog net op die plek het water blijven staan. Het meten van de regen met een regenmeter is door de bewoners wel veel gedaan.

Het vervolg
In navolging van ‘Almere meet water’ willen we de inwoners goed informeren over hoe verstandig het is om ergens te zwemmen. Ook wordt er bij vervolgonderzoek gekeken of er manieren zijn om het meten van water op straat makkelijker te maken. Er wordt nu gekeken naar de vorm van een eventueel vervolgonderzoek. Vanwege het coronavirus is een vervolg op Almere meet water nog niet gestart. Heeft u een goed idee, laat het dan weten via www.almeremeetwater.nl. Lees meer over de resultaten van het onderzoek.

Almere meet water is een onderdeel van Waterplan Almere
Het Waterplan Almere is een gezamenlijke ambitie van de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland om Almere verder te versterken als ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.