Afvalwaterzuivering
Sfeerelement

Waterschap en bedrijven voeren bemonstering afvalwater weer uit

11 mei 2020

Het waterschap voert de bemonstering van afvalwater* sinds 23 april 2020 weer uit. De bemonstering en analyses voor afvalwater lagen sinds afgelopen 26 maart stil. Aanleiding hiervoor was het tekort aan mondbeschermingsmiddelen en onduidelijkheid over het risico rond gen-delen van COVID-19 (coronavirus) in afvalwater. Uit een literatuurstudie blijkt dat dit niet besmettelijk is. "Daarom hebben we de bemonstering van afvalwater op onze zuiveringsinstallaties weer opgepakt", aldus Zuiderzeeland

Om niet te concurreren met de zorgsector gebruikt het waterschap half gelaatsmaskers
Dit zijn maskers die de mond en neus beschermen. Deze half gelaatsmaskers worden gebruikt bij werkzaamheden waarbij het gebruik van een beschermingsmiddel verplicht is. Met het gebruik van een half gelaatsmasker is geen mondkapje nodig. Die blijven op die manier beschikbaar voor de zorg. De maskers reinigen we na gebruik. Wel zo duurzaam. Het waterschap zet overige beschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk in. De veiligheid en gezondheid van medewerkers staat daarbij absoluut voorop.

Ook hebben we bedrijven gevraagd de bemonstering weer op te pakken
Een aantal bedrijven moeten vanuit hun vergunning of maatwerkbeschikking monsters van hun bedrijfsafvalwater nemen. In dit water zit ook huishoudelijk afvalwater. Uit onderzoek is gebleken dat deze bedrijven niet altijd mondbescherming hoeven te gebruiken. De tijdelijke ontheffing die de bedrijven eind maart kregen, is niet meer van kracht. De bedrijven hebben een brief van het ontvangen met daarin een uitleg hoe ze de bemonstering veilig kunnen uitvoeren.

Omwonenden van een zuiveringsinstallatie hoeven zich geen zorgen te maken
Zoals gezegd, is het coronavirus niet in besmettelijke vorm in water aanwezig. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd* water. Volgens het RIVM is het coronavirus vooralsnog niet in het gezuiverde water terug te zien.

* Met afvalwater wordt het water bedoeld dat vanuit het riool stroomt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).
* Met gezuiverd water wordt het water bedoeld waaruit vuile stoffen zijn gehaald. Dit stroomt als schoon water terug in sloten, vaarten en tochten (oppervlaktewater). Dit is géén drinkwater.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.