Sfeerelement

Normale hoeveelheid rioolvervuiling
ondanks corona in regio Amsterdam

24 juni 2020

Hoewel toeristen wegblijven, blijft de vervuiling in Amsterdamse riolen gelijk. De hoeveelheid vet en doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen lijkt ruwweg hetzelfde als normaal te blijven; blijkbaar compenseert de vaker thuiszittende Amsterdammer het weggevallen toerisme hier volledig.

Dit blijkt uit een grote schoonmaakactie bij één van de rioolgemalen van Waternet in Diemen eind mei 2020. Deze jaarlijkse schoonmaak is nodig om verstopping van het riool in Amsterdam tegen te gaan. Om flinke kosten te vermijden – schoonmaken is duur – blijft het zaak om alleen de “drie P’s” door het toilet te spoelen: poep, plas en papier. Gelukkig treft Waternet nauwelijks handschoentjes of mondkapjes aan in het Amsterdamse afvalwater. Deze objecten horen zeker niet thuis in het riool omdat ze snel problemen veroorzaken.

Bemalingstechnicus Barry Soonius van Waternet: “We merken wel dat er minder rioolwater binnenkomt in kantoorgebieden – waar dus minder mensen aan het werk zijn”.

Vraag naar drinkwater weer rond normaal na dip tijdens lockdown
Waternet kan niet zien of specifiek de zakelijke klanten in Amsterdam minder water gebruiken. Wel meten we het totale verbruik in de stad Amsterdam en de rest van het verzorgingsgebied: sinds half maart (het begin van de lockdownperiode) daalde het waterverbruik steeds in stapjes. Half april was de vraag naar drinkwater op zijn laagst: 88% van het drinkwatergebruik in 2019. Sindsdien stijgt de vraag weer – door onder andere het warme weer en versoepeling van de coronamaatregelen. Nu is de totale vraag naar drinkwater weer op of net boven het niveau van 2019.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.