Waterzuivering
Sfeerelement

Rijnland gaat voor duurzame afvalwaterzuivering in Haarlem Waarderpolder

05 juni 2020

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland is akkoord met het besluit dat er een nieuwe afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder moet komen. Het bestuur heeft daarvoor een voorbereidingskrediet toegekend van negen miljoen euro om dit project te kunnen starten.

Nieuwbouw voor groei aantal inwoners
De afvalwaterzuivering verwerkt nu het afvalwater van ongeveer 250.000 inwoners van Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout. In de plannen voor de nieuwbouw gaat Rijnland uit van een groei naar 286.000 inwoners in de komende jaren en verwerkt dan 8700 m3 afvalwater per uur. Rijnland wil op het terrein in de Waarderpolder een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen. Met het voorbereidingskrediet van negen miljoen euro kan Rijnland het plan verder uitwerken. Er wordt een zuiveringstechnologie gekozen en een ontwerp gemaakt voor de nieuwe zuivering. De totale investeringen voor een nieuwe afvalwaterzuivering zijn begroot tussen de 120 en 150 miljoen euro. 

Toekomstbestendige afvalwaterzuivering
Hoogheemraad Thea Fierens: “Waterzuivering is naast waterveiligheid voor ons topprioriteit. We zuiveren en transporteren afvalwater van huishoudens en bedrijven. Dit doen we efficiënt en duurzaam. Om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen rond klimaat, circulaire economie en biodiversiteit sluit Rijnland aan bij de vragen die leven in de samenleving.” Om dit te doen zoekt Rijnland de samenwerking op om te komen tot nieuwe kansen en technische en innovatieve inzichten. “Dit betekent dat de voorbereiding en het uitwerken van de verschillende technieken zeer zorgvuldig gedaan wordt. We houden hierbij rekening met het toenemend aantal huishoudens. Er wordt gekozen voor de nieuwste technieken om een toekomstbestendige afvalwaterzuivering te bouwen.”

Nieuwste technologiën
Rijnland gaat over tot deze investering, omdat belangrijke onderdelen al ruim vijftig jaar oud zijn en de technische levensduur ruimschoots is overschreden. Bovendien kijkt Rijnland naar de toekomst en wil met het moderniseren van deze afvalwaterzuivering een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en inzet van duurzame energie. Er komt een volledig nieuwe lijn voor het zuiveren van het afvalwater en een revisie van de sliblijn. In een eerder stadium is al het besluit genomen dat al het slib van de overige afvalwaterzuiveringen van Rijnland centraal op Haarlem Waarderpolder vergist gaan worden. Medewerkers gaan werken met de nieuwste technologieën en  Rijnland bouwt samen met de marktpartijen een duurzame en energiezuinige installatie. De voorbereiding van de nieuwbouw duurt nog circa twee jaar, de bouw ook en naar verwachting kan de nieuwe zuivering in 2025 in gebruik genomen worden. De nieuwe zuivering wordt naast de bestaande zuivering gebouwd en tijdens de bouw blijft Rijnland gewoon zijn afvalwater zuiveren in de Haarlem Waarderpolder.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.