Nieuwsoverzicht

╼╾

AO Water: Vewin wil regie Rijk op KRW-plannen om kwaliteit drinkwaterbronnen te verbeteren

26 juni 2020

Op maandag 22 juni sprak de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer met de minister over het waterbeleid. Voor de drinkwatersector kwam dit overleg op een belangrijk moment. 

Normale hoeveelheid rioolvervuiling ondanks corona in regio Amsterdam

24  juni 2020

Hoewel toeristen wegblijven, blijft de vervuiling in Amsterdamse riolen gelijk. De hoeveelheid vet en doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen lijkt ruwweg hetzelfde als normaal te blijven; blijkbaar compenseert de vaker thuiszittende Amsterdammer het weggevallen toerisme hier volledig.

VERZET; Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

04 juni 2020

We zien in de afgelopen maanden een grote respons en bereidheid om deel te nemen aan één of meerdere delen van de enquête, waarvoor hartelijk dank. Daarnaast hebben veel van jullie aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een ‘diepte-interview’. Het animo voor deze diepere analyse is echter zo groot dat we nog niet iedereen gesproken hebben. Graag willen we de tijd nemen om alle input verder te verzamelen, om zo te komen tot een volledig beeld.

Addendum NAW: kwaliteit drinkwaterbronnen staat onder toenemende druk

02 juni 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft recent een addendum uitgebracht op de in april gepubliceerde Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW). Het ontbrekende hoofdstuk over de kwaliteit van drinkwaterbronnen is nu toegevoegd aan het eindrapport van de NAW.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.