van Nieuwenhuizen
Sfeerelement

Minister van Nieuwenhuizen steekt medewerkers waterschappen een hart onder de riem

24 april 2020

Op 20 april bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rotterdam Hoogvliet, bij waterschap Hollandse Delta.

Daar zag zij dat waar veel Nederlanders nu thuis werken, de waterschappers op een zuiveringsinstallatie dagelijks op locatie blijven werken aan het zuiveren van het rioolwater. Medewerkers werken hier ook onder normale werkomstandigheden al met strikte hygiënemaatregelen en beschermingsmiddelen tegen bacteriën en ziektekiemen in het afvalwater.

Vitale sector
De minister ging met de medewerkers in gesprek om meer te horen over hoe zij hun werk doen en ze tegelijkertijd een hart onder de riem te steken. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “Het is cruciaal dat deze mensen dag in dag uit naar hun werk gaan, om te zorgen dat het water gezuiverd wordt. Heel belangrijk dat dit door kan gaan, want het is een vitale sector.”

Zuiveren van afvalwater gaat door
Gastheer Leo Stehouwer, heemraad waterketen bij waterschap Hollandse Delta: “Het bezoek van de Minister is voor ons een enorme opsteker. Onze medewerkers kunnen hun werk niet thuis doen, ze werken op locatie. Want ook tijdens de coronacrisis gaat het zuiveren van afvalwater 24 uur per dag door. Als we dat niet zouden doen, komen er allerlei bacteriën in het oppervlaktewater terecht, met alle gezondheidsgevolgen van dien.”

Video: Minister van Nieuwenhuizen
bezocht Waterschap 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.