Water
Sfeerelement

Tweede Kamer vraagt om PFAS-strategie beschermen grondwaterbronnen drinkwatervoorziening

20 april 2020

Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS) hebben onlangs een motie ingediend waarin minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wordt verzocht een strategie te ontwikkelen voor de aanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

Vewin is blij dat deze motie vorige week met een grote meerderheid is aangenomen. Ongeveer 60% van het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Waterwinning bestemd voor drinkwaterproductie is zeer kwetsbaar. Van een groot deel van de PFAS-stoffen is bekend dat ze een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS zijn persistent, mobiel en sommige ook toxisch. Aangezien met de huidige zuiveringen voor drinkwater deze stoffen lastig te zuiveren zijn, is het van groot belang dat voorkómen wordt dat PFAS in drinkwaterbronnen terecht komen.

Beter beeld nodig van omvang PFAS-verontreiniging en mogelijke impact drinkwatervoorziening
Op dit moment is nog onvoldoende in beeld wat de omvang van PFAS-verontreinigingen van het grondwater is en wat de mogelijke impact is op de drinkwatervoorziening. Vewin is daarom blij met de oproep van de Tweede Kamer en vindt het daarom belangrijk dat spoedig in beeld wordt gebracht waar PFAS-verontreinigingen grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen. Ook is het belangrijk dat daarbij beschermende maatregelen worden getroffen. Vewin vindt het van belang dat er een adequate strategie ontwikkeld wordt om tijdig in te grijpen op plaatsen waar drinkwaterbronnen worden bedreigd, om zo het grondwater waar drinkwater van gemaakt wordt beter te beschermen.

Lees meer over dit onderwerp in het Vewin-position paper Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.