Softwaremodel watergebruik
Sfeerelement

Bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid voor een duurzaam watergebruik in Tilburg

06 april 2020

Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht zodat het zowel goed voor het milieu uitpakt als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen.

Dit pilotproject moet ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende water van goede kwaliteit is. Doel is een manier te vinden die waterbesparing en kostenbesparing combineert, respectievelijk goed voor het milieu en goed voor de bedrijven. De deelnemers leveren gegevens aan voor het rekenmodel, de software komt daarna met scenario’s die allemaal tot een verbetering van het totale watersysteem leiden. Te denken valt aan bijvoorbeeld voorstellen voor het gebruik van oppervlaktewater en het gebruik van de uitstroom van een rioolwater of afvalwaterzuivering. In de toekomst wordt ook de waterbehoefte van de landbouw en de natuur meegenomen.

Prijswinnend algoritme AquaVest ingezet
Bureau Frontier Ventures BV. levert de software voor de berekeningen. Dit bureau is onlangs uitgroepen tot Water Innovator of the Year 2020 voor de ontwikkeling van het algoritme AquaVest dat zij hier ook gaat toepassen. De adviezen die hieruit komen, geven een goede basis voor meer samenwerking in de waterketen. De verwerking van alle data en opstellen van scenario’s duurt nog tot eind mei.

Gebiedsgerichte aanpak
De pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe gebiedsgericht kan worden gewerkt aan het duurzaam omgaan met water. De uitkomsten dienen als basis voor de overheid en industrie om te kiezen welke investeringen zij daadwerkelijk willen doen. In dit geval gaat het om een samenwerking tussen Agristo, Coca Cola European Partners Nederland, International Flavors & Fragrances, Fujifilm, Brabant Water, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.