Drinkwaterbedrijven: Herstel de natuurlijke balans in het watersysteem

30 april 2020

Vorige week besteedde Trouw aandacht aan een pleidooi van de drinkwaterbedrijven en de waterschappen voor een hervorming van het watersysteem. De drinkwatersector roept op, als partner die bijdraagt, innoveert en investeert om deze gezamenlijk op te pakken.

Periodieke enquête; #2 kwaliteit

29 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de tweede enquête bevat circa 20 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Minister Van Nieuwenhuizen: "Gooi geen mondkapjes en handschoenen in het riool."

28 april 2020

Vorige week donderdag sprak minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, in het tv-programma Jinek over spullen die niet thuishoren in het riool.

Minister van Nieuwenhuizen steekt medewerkers waterschappen een hart onder de riem

24 april 2020

Op 20 april bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Rotterdam Hoogvliet, bij waterschap Hollandse Delta.

Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering

22 april 2020

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zuiverden in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor, stikstof en zware metalen uit het afvalwater. En door de uitzonderlijke droogte in 2018 was er minder rioolwater, waardoor de rwzi’s nog beter presteerden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tweede Kamer vraagt om PFAS-strategie beschermen grondwaterbronnen drinkwatervoorziening

20 april 2020

Tweede Kamerleden William Moorlag (PvdA) en Corrie van Brenk (50PLUS) hebben onlangs een motie ingediend waarin minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) wordt verzocht een strategie te ontwikkelen voor de aanpak en sanering van PFAS-verontreinigingen die grondwaterbronnen voor de drinkwatervoorziening bedreigen.

Periodieke enquête; de nieuwe situatie

16 april 2020

Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen, de eerste enquête bevat circa 15 vragen en de verwachtte invultijd is 5-10 minuten. 

Intensievere samenwerking Dunea en Rijnland

16 april 2020

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren.

RIVM: corona in rioolwater geen verhoogd risico

14 april 2020

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat corona ook in rioolwater kan worden aangetoond. Belangrijkste conclusie is dat COVID-19 waarschijnlijk geen risico vormt in afvalwater! En dus en zeker geen verhoogd risico. Normale beschermings- en hygiëne maatregelen blijven dus voldoende om eventuele besmetting via afvalwater te voorkomen. 

De rioolwaterzuiveringen moeten blijven functioneren

08 april 2020

Ook tijdens de Coronacrisis gaat het werk voor schoon, voldoende en veilig water door. Er wordt rekening gehouden met de RIVM-maatregelen. De komende tijd vertellen onze collega’s van Waterschap Vechtstromen hoe zij in deze bijzondere tijd toch hun waterschapswerk uitvoeren.

Bijzondere samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid voor een duurzaam watergebruik in Tilburg

06 april 2020

Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht zodat het zowel goed voor het milieu uitpakt als voor de bedrijfsvoering van betrokken partijen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen.

Nieuwsoverzicht

╼╾

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.