Droppie Water
Sfeerelement

Waterlessen voor thuis via Droppie Water

26 maart 2020

Nog inspiratie nodig voor een thuisles rondom klimaat en water deze dagen? Kijk dan op www.droppiewater.nl. De website is speels, leerzaam en interactief. Kinderen komen via kleurplaten, lesbladen, games en proefjes van alles te weten over water en waterschappen: droge voeten, sterke dijken en voldoende schoon water.

Website Droppie Water
Er is een duidelijk onderscheid in Droppie thuis (spelletjes en weetjes) en Droppie op school (een digitale lesmodule). De lesmodule, ‘Droppie Water in de klas’, is voor groep 3/4, 5/6 en 7/8. Via klikplaten, lesbladen, games en proefjes leren de kinderen van alles over water. De site voor thuis is voor kinderen van 4 tot 12 jaar en heeft een speelse, kleurrijke vormgeving. Naast de games, de grote Droppie Quiz en de klikplaten die allerlei weetjes, foto’s en video’s herbergen, is er een beeldbank en een plek voor spreekbeurten en proefjes. Bovendien kunnen de kinderen vragen aan Droppie stellen. Voor de jongste kinderen zijn er natuurlijk ook spelletjes, kleurplaten en liedjes.

Waterland-Klimaatspel
In een kaart van ‘Waterland’ bevinden zich een aantal mini-games. Waterland lijkt veel op Nederland, met zijn kuststrook, rivieren, polders en stuwwallen. De mini-games gaan over een klimaatprobleem, gerelateerd aan water, en zijn gesitueerd op de plek waar zich dat probleem voordoet. Ze zijn verschillend in moeilijkheidsgraad en tijdsduur.

Quizprijs Watermuseum
Twee maal per jaar verzorgen de waterschappen een schoolreisje naar het Watermuseum voor de klas van de leerling die de Grote Droppie Quiz gewonnen heeft. Ook in het Watermuseum is er veel aandacht voor klimaatverandering.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.