Handen wassen
Sfeerelement

JongerenEvent Water & Klimaat

17 februari 2020

Leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe zijn gevraagd mee te denken over de gevolgen van klimaatverandering en mogelijke oplossingen bij waterbeheer. Op donderdag 13 februari presenteren zij hun ideeën in de EnergyBarn op de Zernike Campus in Groningen. De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn opdrachtgever.

Hevige regenbuien en tijden van droogte
Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe? Dat zochten 180 leerlingen van scholen in Groningen en Drenthe uit voor een specifiek gebied in hun directe omgeving.

Creatief en vernieuwend
Binnen provincies en waterschappen is klimaatverandering een belangrijk thema, terwijl jongeren daar vaak geen weet van hebben. Jongeren spreken zich wel steeds vaker uit over het klimaat, het gaat tenslotte om hun toekomst. Reden genoeg om deze partijen met een concreet en reëel vraagstuk aan elkaar te verbinden. De leerlingen kregen de opdracht: ontwerp een creatief en vernieuwend klimaat adaptief plan voor een stedelijk gebied in jouw woongemeente of de gemeente waarin jouw school staat. De afgelopen weken hebben ze in projectteams hard gewerkt om een specifiek gebied in kaart te brengen, onderzoek ter plaatse te doen en de literatuur erop na te slaan. Op 13 februari presenteert een groep van elke school zijn oplossingen aan de opdrachtgevers en aan elkaar. Vervolgens gaan ze in groepen uiteen om kennis te maken met allerlei initiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid om ze warm te maken voor een toekomst in een waterberoep.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.