Putdeksel met smiley
Sfeerelement

Subsidie voor buurtprojecten over water, natuur en klimaat in Brabant

16 januari 2020

Buurtprojecten kunnen subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1 miljoen euro in de pot van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dat geld is voor de komende vier jaar beschikbaar.

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds
Goede ideeën van buurt- en wijkverenigingen zoals een waterspeeltuin, moestuin in de wijk of de gezamenlijke aanleg van groende daken zijn voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om de inwoners duidelijk te maken wat het belang van water en natuur is voor een leefbare buurt. Denk aan buiten plezier maken, een gezonde leefomgeving, het voorkomen van wateroverlast of in droge zomers juist zorgen voor koelte en schaduw.

Daarom dragen de provincie, Prins Bernhard Cultuurfonds en de drie Brabantse waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta, ruim een miljoen euro bij aan het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal 10.000 euro beschikbaar.

Meer weten?
Meer informatie over deze subsidieregeling voor buurtverenigingen en -stichtingen staat op de website van de provincie Noord-Brabant. Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

Bekijk de subsidieregeling op de website van de provincie Noord-Brabant.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.