Sfeerelement

Monitoring Bestuursakkoord Water

08 januari 2020

Dit voorjaar vindt de laatste (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen. De inventarisatie is gericht op uitwerken van een bouwsteen voor de rapportage 'De Staat van ons Water' die in mei a.s. door de Minister van I&W aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De inventarisatie wordt gebaseerd op openbare informatie van het CBS en COELO (m.b.t. de lastenontwikkeling) en er wordt net als voorgaande jaren een korte digitale vragenlijst uitgezet. 

Met dit bericht willen wij jullie informeren over de planning van de digitale vragenlijst. In de laatste week van januari ontvangen jullie een link van de digitale vragenlijst en een toelichting. De deadline voor het invulling van de vragenlijst is eind februari. De digitale vragenlijst is gelijk aan die van het afgelopen jaar. De ingevulde vragenlijsten van 2019 hebben wij beschikbaar. Als je daar behoefte aan hebt, laat het ons dan even weten. Dan sturen wij de ingevulde lijst van jouw regio per email toe.
 
Wij willen jullie vragen om alvast rekening te houden met het invullen van de enquete in de planning van de activiteiten in jullie samenwerkingsverband.
 
Alvast bedankt voor de medewerking.
Mochten jullie nog specifieke vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Klootwijk
 
Namens Peter Derk Wekx (VNG) en Hein van Stokkom (UvW)

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.