kraanwater
Sfeerelement

Kranen doorspoelen vanwege legionella

03 april 2020

Wanneer waterleidingen een tijd niet gebruikt zijn, is het belangrijk deze goed door te spoelen. Dit voorkomt problemen met de waterkwaliteit door onder meer legionella. Door de maatregelen tegen het coronavirus is extra aandacht hiervoor belangrijk.

Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Drinkwaterbedrijven adviseren daarom als het water langer dan een week niet gebruikt is, eerst de leidingen goed door te spoelen, en het water daarna pas weer te gebruiken.

Ongebruikte leidingen door coronavirus
Veel waterleidingen worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Denk aan waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels.

Maatregelen en meer info
De eigenaar van de binneninstallatie is zelf verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s rond legionella. Zie voor de te nemen maatregelen en meer informatie over legionella-preventie de website van ILT.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.