Sfeerfoto rivier de Rijn
Sfeerelement

Vewin blij met concrete afspraken om waterkwaliteit
Rijn te verbeteren

03 maart 2020

Op 13 februari spraken landen in het stroomgebied van de Rijn tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam af dat de kwaliteit van de Rijn moet verbeteren en microverontreinigingen moeten worden teruggedrongen. Vewin is blij met deze afspraken omdat drinkwaterbedrijven die de Rijn als bron gebruiken steeds meer inspanningen moeten verrichten om schoon en gezond drinkwater hiervan te maken. 

30% minder microverontreinigingen
De ministers van Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechenstein, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Wallonië en Zwitserland spraken af dat in 2040 de verontreiniging van de Rijn met bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en medicijnresten met 30% moet zijn verminderd. RIWA-Rijn (een samenwerkingsverband van vier drinkwaterbedrijven) riep in aanloop naar de conferentie de Rijnministers op kwantitatieve reductiedoelstellingen voor microverontreinigingen overeen te komen. Dat is nu dus gebeurd.

Bronnen onder druk
Uit een onderzoek van KWR naar de kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland, kwam naar voren dat deze bronnen onder toenemende druk staan van bestaande en nieuwe dreigingen. Vewin pleit al geruime tijd voor meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden.
Dit sluit aan bij de Europese afspraken die gemaakt zijn voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt dat drinkwaterbedrijven met eenvoudige zuivering drinkwater moeten kunnen bereiden. Als verbetering van de kwaliteit van de bronnen uitblijft, zal het produceren van goed en gezond drinkwater steeds grotere zuiveringsinspanningen vragen.

Lees ook over de evaluatie van de KRW
Lees het KWR-rapport De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.