Rioolbuizen
Sfeerelement

Landelijke proef in Leusden:
Schoon water direct uit het riool

22 november 2019

Kunnen we schoon water direct uit het rioolwater filteren? Deze vraag staat centraal bij de proef die in Leusden draait onder de naam 'CoRe water'. De proef loopt tot half november.

Schoon water direct uit de sloot
Bij rioolgemaal Leusden staat een proefopstelling waarmee het rioolwater ter plekke gescheiden kan worden in schoon water en vuil uit het water. Het schone water kan dan direct terug de natuur in. Het vuil in geconcentreerdere vorm naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort.

Voordeel hiervan is dat schoon water niet onnodig naar de waterzuivering gepompt hoeft te worden en dat het vuil geconcentreerder bij de waterzuivering binnenkomt. Dit scheelt onnodig vervoeren van schoon water en uit het geconcentreerde vuil kan gemakkelijker energie en grondstoffen gehaald worden. Daarnaast kan er schoon water in het gebied gehouden worden en dat kan weer helpen bij droge periodes.

Landelijke proef
De CoRe waterproef is eerder uitgevoerd op het terrein van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wehl. Nu vindt deze proef voor het eerst plaats in stedelijk gebied, met omwonenden. Onderdeel van de proef is een belevingsonderzoek: hoe ervaren direct omwonenden een dergelijke proef. Na de proef gaat de testopstelling door naar een andere locatie in Nederland om zo het systeem verder door te kunnen ontwikkelen. Gemaal Leusden gaat dan weer verder zoals voor de proef.

Meer informatie
Hedzer Gietema is projectleider, Gerard van Veen is omgevingsmanager. Zij vertellen je graag meer. Je kunt ook op www.vallei-veluwe.nl/core kijken.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.