Grond
Sfeerelement

Eerste boom geplant in natte ecologische zone in Honderdland

22 oktober 2019

Vandaag heeft Marcel Belt, Hoogheemraad bij Delfland samen met wethouders Cobie Gardien en Leen Snijders van Gemeente Westland en de projectdirecteur van HOC, Eric in ’t Veld de eerste boom geplant op de natte ecologische zone in Honderdland. De natte ecologische zone ligt op de rand van Honderdland, nabij de Tweepleinenweg.

In het gebied van Westland zetten het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland zich gezamenlijk in voor schoon en gezond water. Er zijn afspraken gemaakt voor het realiseren en onderhouden van een natte ecologische zone op bedrijventerrein Honderdland. Het is een unieke kans in het natte ecologische zone netwerk omdat het gaat om een stuk land van een halve hectare. Wat groot is in vergelijking met andere natte ecologische zones die zijn aangelegd. Het project is een samenwerking tussen gemeente Westland, Honderdland Ontwikkelings Combinatie en Hoogheemraadschap van Delfland.

De aanleg van natte ecologische zones geeft planten en dieren nieuwe gebieden om te leven. Een netwerk van Natte Ecologische Zones (NEZ) is een bereikbare en stabiele leefomgeving voor dieren in het water. Het zorgt voor verhoogde migratie tussen leefgebieden van de dieren. Daarnaast geeft het ook verhoogde stabiliteit door het herstel van verloren populaties en verminderde inteelt. Bij schoon en gezond water horen gezonde populaties vis en andere in het water levende dieren.

Marcel Belt: ‘Delfland werkt aan een samenhangend netwerk van waternatuur. Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, vispassages, vispaaiplaatsen, drijfbladzones, geeft Delfland de ecologie en de biodiversiteit in en om het water een stevige “boost”. Verder dragen natte ecologische zones bij aan de uitstraling en beleving van het gebied.’

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.