Straat water
Sfeerelement

Symposium waterpasserende bestrating

21 november 2019

Voor alle medewerkers van gemeenten: kom als duo waterbeheerder – wegbeheerder! Waterpasserende en -infiltrerende verharding raakt namelijk twee vakgebieden.

WOENSDAG 11 DECEMBER 2019
DE BILT

Wij zijn benieuwd naar je ervaringen met waterpasserende bestrating, daarom nodigt de RIONED Community of Practice waterpasserende bestrating je graag uit voor een symposium op woensdagmiddag 11 december van 13:00 tot 16:00 in de Bilt. 

Als Community of Practice zien we volop kansen voor deze nieuwe soort verhardingen die helpen om water af te voeren en vast te houden in het omgeving zelf. In die zin kan het een mooie maatregel zijn om steden beter bestand te maken tegen wateroverlast en droogte door extremer weer. We leren steeds meer over de juiste ontwerpen, de beste locaties om het aan te leggen en het onderhoud dat nodig is. 

Programma
Het symposium duurt van 13.00 tot 16.00 met aansluitend een borrel en is gratis te bezoeken.

Tijdens het symposium vertellen Kees Koudstaal (gemeente Rotterdam) en Arjan Min (Aannemersbedrijf Min) over lopende onderzoeken en de ervaringen die zij hebben opgedaan.

Tom Schoenmaker (projectleider klimaatbestendig stad van Rioned) gaat vertellen over de resultaten van het praktijkonderzoek naar waterpasserende bestrating waar hij vanuit de Hogeschool van Amsterdam bij betrokken is.

Daarna is het aan de deelnemers! In workshops verzamelen we jullie ervaringen en ideeën. Met gemeenten, leveranciers, aannemers en kennisinstellingen en waterschappen bij elkaar maken we meteen plannen voor de toekomst.  
 
We zien je graag 11 december op de Holle Bilt 22 in de Bilt. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.